Eerste waarschuwingen van VRM voor 3 influencers

Eerste waarschuwingen van VRM voor 3 influencers

22 december 2022

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) die toekijkt op het respecteren van het Content Creator Protocol, legde 3 influencers waarschuwingen op. Het gaat telkens om video's met commerciële communicatie die niet als reclame aangeduid werden. De influencers werden volgens de VRM eerst verschillende malen gecontacteerd vooraleer ze nu een officiële waarschuwing krijgen voor inbreuken op het Mediadecreet.

Het Content Creator Protocol van de VRM vertaalt de wettelijke verplichtingen voor commerciële communicatie via video die voortvloeien uit het Mediadecreet en de Richtlijn voor Audiovisuele Media. Influencers en content creators die in Vlaanderen gevestigd zijn, dienen zich aan dit Protocol te houden.

Wat zegt het Content Creator Protocol?

Wanneer een video commerciële communicatie bevat, moet de commerciële communicatie duidelijk herkenbaar worden gemaakt voor volgers en kijkers. Dit gebeurt door volgende drie stappen:

  1. Label je commerciële communicatie met ‘advertentie’ of ‘publiciteit’ aan het begin van je beschrijving
  2. Tag je partner (s): @partner
  3. Geef binnen het platformsysteem aan dat jouw video commerciële communicatie bevat.

Wat houdt de veroordeling in?

Het is de eerste keer dat de VRM een veroordeling uitspreekt op basis van het Content Creator Protocol. Het blijft bij een waarschuwing omdat het Protocol, uitgebracht in januari 2022, nog redelijk nieuw is. Het gaat om video's van influencers Maximiliaan Verheyen, Sara Puttemans en Steffi Mercie op YouTube, Instagram en TikTok. Zij werden voorafgaand aan de waarschuwing verschillende malen gecontacteerd met de vraag zich in orde te stellen met de regels. 

Content Creators Platform helpt influencers

Naast de VRM controleert ook de Economische Inspectie op het respecteren van de wetgeving, onder meer op het vermelden van het bedrijfsadres in de social accounts. 

FeWeb lanceerde in december 2022 het Content Creators Platform om influencers en content creators te helpen bij het respecteren van de regels. Zo kunnen zij gebruik maken van het Business Center van FeWeb als oplossing voor hun adresprobleem. Het Platform verenigt hen om hun belangen te verdedigen bij het opmaken van nieuwe wetgeving en het aanpassen van bestaande regels naar de digitale realiteit.

>> contentcreatorsplatform.be

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten