Naar nieuwe Influencer Marketing Aanbevelingen

Naar nieuwe Influencer Marketing Aanbevelingen

29 april 2021

Samen met de Minister van Consumentenzaken Eva De Bleeker starten FeWeb en het Communicatie Centrum het overleg op om te komen tot vernieuwde Influencer Marketing Aanbevelingen. Meer transparantie in de commerciële relatie tussen de influencer en het merk alsook de bescherming van kinderen staan hierbij centraal. 

In 2018 brachten FeWeb en het Communicatie Centrum (toen "Raad voor de Reclame") de Influencer Marketing Aanbevelingen uit. Deze richtlijnen voor influencers, agencies en adverteerders verduidelijken de definitie van influencer marketing, de verplichtingen van de verschillende partijen en hun verantwoordelijkheden.

Waarom nieuwe aanbevelingen?

Door enerzijds de omzetting van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (die op 9 mei 2021 in werking treedt) en anderzijds de evolutie in het vakgebied zelf, dringt een evaluatie en optimalisatie van deze Influencer Marketing aanbevelingen zich op. De focus hierbij ligt op het duidelijk communiceren aan de doelgroep wanneer er sprake is van een commerciële relatie (bijvoorbeeld via begrijpelijke hashtags en andere verduidelijkingen). Ook de verantwoordelijkheid van de influencers, de agencies en de opdrachtgevers dienen duidelijker omschreven te worden. Door de evolutie in het vakgebied ontstonden er immers nieuwe samenwerkingsvormen. Extra aandacht gaat hierbij naar de bescherming van kinderen.

De volgende stap

FeWeb en het Communicatie Centrum (waarin ondermeer UBA en ACC vertegenwoordigd zijn) starten nu met het evalueren van de huidige aanbevelingen. Dit proces gebeurt in overleg met het kabinet van de Minister van Consumentenzaken Eva De Bleeker die hierin pro-actief de regionale Ministers van Media betrekt met als doel dezelfde aanbevelingen voor het ganse land. 

>> Interesse om hier aan mee te werken? Contacteer Patrick Marck van FeWeb

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten