FeWeb en Raad voor de Reclame publiceren Online Influencer Marketing Aanbevelingen

FeWeb en Raad voor de Reclame publiceren Online Influencer Marketing Aanbevelingen

8 oktober 2018

Meer en meer digitale reclamecampagnes maken gebruik van online influencers die bij hun volgers producten en diensten van merken onder de aandacht te brengen. Consumenten vinden het soms moeilijk om te weten of de influencer zijn eigen persoonlijke mening geeft of een boodschap brengt van een merk. Daarom brengt de communicatiesector concrete aanbevelingen uit die het voor de consument transparant en voor de betrokken bedrijven rechtszekerder moeten maken.

Het doel van de Online Influencer Marketing Aanbevelingen is niet alleen om de voltallige sector - online influencers, adverteerders, agentschappen, media en platformen – te helpen om de wettelijke en deontologische regels correct na te leven maar ook om de consument te beschermen.

Voor de communicatiesector spreken we van influencer marketing wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn: de influencer ontvangt een vergoeding (geldelijk of in natura) én de adverteerder heeft controle over de communicatie. In dat geval engageren de betrokken partijen zich om - bijvoorbeeld via hashtags - duidelijk aan te geven dat de boodschap van commerciële aard is. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zal de controle op de naleving van deze Aanbevelingen verzekeren.

De JEP kan voortaan klachten ontvangen inzake influencer marketing en zal deze behandelen conform haar reglement. Ter herinnering, in het geval van een beslissing van de JEP tot wijziging/stopzetting van een campagne, rekent zij op de vrijwillige naleving van deze beslissing door de betrokken bedrijven. De JEP werkt ook preventief. Bij twijfel over een campagne, kunnen bedrijven een adviesaanvraag indienen (www.jep.be).

Extra context

In mei van dit jaar publiceerde de FOD Economie Guidelines voor online influencers. Deze Guidelines waren op een unilaterale manier opgesteld, zonder overleg met onze sector. Op vraag van Minister Kris Peeters werd deze tekst dan ook snel ingetrokken. Sindsdien heeft de communicatiesector overleg gevoerd met de FOD Economie.

Bij gebrek aan enige reactie van de FOD Economie op onze concrete voorstellen en vanuit de noodzaak aan transparantie en rechtszekerheid voor alle betrokken partijen, heeft de communicatiesector de beslissing genomen op de Aanbevelingen goed te keuren. Deze Aanbevelingen gaan uit van FeWeb en de Raad voor de Reclame, in samenwerking met haar effectieve leden (UBA, ACC, BVAM, LaPresse.be, VNM, We Media en AEA), haar steunende leden (meerdere communicatiebureaus (die geen lid zijn van ACC) en BAM).

>> Download de Online Influencer Marketing Aanbevelingen (Nederlands - Frans)

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten