Budget Gamefonds verdrievoudigt

Budget Gamefonds verdrievoudigt

17 januari 2018

Mediaminister Sven Gatz maakte bekend dat de Vlaamse regering het budget van het fonds met 1 miljoen euro opgetrokken heeft. Met deze investering wil Gatz de gaming sector sneller doen groeien en alle kansen geven om mee te surfen op de nieuwste internationale ontwikkelingen.

Mediaminister Sven Gatz maakte bekend dat de Vlaamse regering het budget van het fonds met 1 miljoen euro opgetrokken heeft. Met deze investering wil Gatz de gaming sector sneller doen groeien en alle kansen geven om mee te surfen op de nieuwste internationale ontwikkelingen.

Naast een budget van 1,385 miljoen voor creatie en promotie, investeert de Minister van Onderwijs Hilde Crevits 180.000 euro in games voor het onderwijs: “De integratie van educatieve games in de klas biedt kansen voor leerkrachten om leerlingen digitale toepassingen te laten ontdekken, maar ook  voor maatwerk en differentiatie.  De goede aansluiting van onze creatieve gamessector op het onderwijs is een win-win voor digitale competenties en de creatieve economie”.
Projecten die productiesteun ontvangen, kunnen nu ook promotiesteun krijgen. Voor games met een educatieve of maatschappelijke doelstelling wordt een specifiek budget gereserveerd van 350.000 euro. De storytelling bij de projecten voor games krijgt meer aandacht. Ook innovatie en experimentele games worden ondersteund. 
Het Gamefonds wordt ook stevig versterkt in haar werking. Met de aanstelling van een gamecoördinator wordt het VAF hét aanspreekpunt voor aanvragers, de sector en andere (overheid)spelers op het veld. Met een specifiek budget van 110.000 euro, zal het daarnaast ook eigen acties kunnen opzetten en partnerschappen aangaan ten behoeve van de sector. Met Flanders DC komt er een taakverdeling, waarbij het Gamefonds de inhoudelijke en creatieve begeleiding voor haar rekening neemt en Flanders DC de zakelijke begeleiding en marketing. Ook met Mediarte komen er afspraken over de taakverdeling omtrent initiatieven voor talentontwikkeling en opleiding.
Op basis van de Europese Staatssteunregeling wordt het dossier nu aangemeld bij de Europese Commissie ter goedkeuring.

>> Meer informatie over het Gamefonds

Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten