Nieuwe insolventiewetgeving operationeel vanaf 1 mei 2018

Nieuwe insolventiewetgeving operationeel vanaf 1 mei 2018

13 oktober 2017

De huidige wetgeving rond faillissementen en continuïteit van ondernemingen in problemen wordt vervangen door een nieuwe wet die de belangen van zowel de schuldenaar als de schuldeiser beter moet regelen.

Enkele krachtlijnen:

  • Verruiming van toepassingsgebied (ook vrije beroepen en vzw’s vallen eronder)
  • De procedure is vereenvoudigd en verloopt elektronisch (met centraal register)
  • Het mechanisme van een minnelijk akkoord wordt sterker uitgewerkt (kan niet meer herroepen worden)
  • Het principe van kwijtschelding wordt verfijnd zodat er geen willekeur kan zijn maar dat ook vooral de schuldeiser beter beschermd wordt
  • Het principe van een “tweede kans” wordt expliciet voorzien, onder meer door een vluggere regeling/kwijtschelding, maar ook doordat de schuldenaar een nieuwe activiteit kan ontplooien waarvan de resultaten niet gelinkt worden aan het verleden.

Vooral met deze laatste maatregel komt de wetgeving tegemoet aan het feit dat een faillissement niet een eeuwigdurend stigma mag zijn, maar dat het voor ondernemers mogelijk moet zijn om zelfs na een tegenslag toch het ondernemerschap verder te kunnen opnemen.

(Bron: lezing op 11/10/2017 door het Kabinet Geens tijdens ledenvergadering Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO waarvan FeWeb effectief lid is).

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten