ACC en Influencer Marketing Alliance by FeWeb kaarten éénzijdige weergave resultaten Influencers-onderzoek aan

ACC en Influencer Marketing Alliance by FeWeb kaarten éénzijdige weergave resultaten Influencers-onderzoek aan

26 februari 2024

In een Open Brief, gericht aan de FOD Economie, kaarten ACC en FeWeb het persbericht aan waarin de FOD een zeer éénzijdige samenvatting maakt van de Belgische resultaten van een onderzoek, uitgevoerd door de Europese Commissie. Het onderzoek betrof het al dan niet naleven van de wettelijke verplichtingen door de Influencers in de verschillende lidstaten.

Buiten het feit dat het om een wel heel beperkte steekproef gaat (31 Belgische Influencers), worden internationale en Belgische resultaten door elkaar gebruikt om aan te tonen dat de Influencers de wetgeving onvoldoende naleven en wordt er heel strikt omgegaan met de wetgeving, terwijl die allerminst duidelijk en eenduidig is in België.

Enkele anomalieën:

  • 78% van de influencers zou niet zijn ingeschreven in de Kruisbank voor Ondernemingen, terwijl dat maar voor 1 Belg het geval was.
  • 6,5% van de influencers zou niet alle vereiste ondernemingsgegevens hebben vermeld, terwijl de interpretatie van de wetgeving daaromtrent nog maar in december laatstleden werd aangepast. De timing van het onderzoek werd niet bekend gemaakt.
  • 38,7% van de Influencers maakt op hun socials reclame zonder aan te geven dat het om reclame gaat, terwijl er van geen enkele andere zaakvoerder/merkbeheerder verwacht wordt dat hij dit op zijn/haar sociale media vermeldt.
  • En 90% van de Influencers zou niet ondubbelzinnig vermeld hebben dat het over een commerciële boodschap ging. Echter momenteel wordt enkel de vermelding “reclame” of “advertentie” als comform beschouwd, terwijl andere labels vaak beter de aard van de commerciële relatie aangeeft. Het aanvinken van “betaald partnerschap” wordt niet als voldoende beschouwd terwijl dit in andere media de regel is (denk maar aan publireportage of product placement).

ACC en de Influencer Marketing Alliance by FeWeb vragen de FOD Economie dan ook om een nuancering van deze éénzijdige interpretatie.

Meer informatie:

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten