Stuurgroep bepaalt missie Content Creators Platform

Stuurgroep bepaalt missie Content Creators Platform

24 maart 2023

Content Creators en influencers zijn digitale professionals die vandaag niet betrokken worden bij het reguleren van hun beroep. Zij hebben geen representatieve stem in het debat maar worden wel individueel gebruikt om wetgeving mogelijk te maken. Het beroep professionaliseren en deze digitale professionals een stem geven, is dan ook de missie van het Content Creators Platform.

De Stuurgroep van het Content Creators Platform boog zich in haar eerste meeting over de missie van het Content Creators Platform. Vandaag zien we een heel aantal uitdagingen die het moeilijk maken om influencers en content creators te verenigen:

  • het is een zeer heterogene groep gaande van jonge minderjarige influencers over micro-influencers tot professionele experten
  • influencers en content creators hebben een verschillend niveau van kennis van het ondernemerschap
  • de meerderheid oefent het beroep uit in de vrije tijd, een minderheid als bijberoep of hoofdberoep 

Toch is de noodzaak van een beroepsvereniging aanwezig: door de snelgroeiende populariteit (en aangestuurd door enkele influencers die de controversie opzoeken) ontdekt ook de wetgever en de inspectie deze groep van nieuwe digitale professionals. Bestaande wetgeving wordt kort door de bocht toegepast op influencer marketing, nieuwe wetgeving wordt amper afgetoetst op de haalbaarheid. Positief is dat het Content Creators Platform nu vragen krijgt om de mening van influencer en content creators te kennen. Het aanpassen van de regels aan influencer marketing op een gedragen manier en het sensibiliseren van de community is dan ook een topprioriteit.

Missie:
Het professionaliseren van het beroep van content creator en influencer en hen een stem geven

Content creators en influencers hebben nood aan hulp en bescherming op vlak van het digitaal ondernemen. Daarnaast willen ze op een gestructureerde en representatieve manier betrokken worden in het debat rond de aanpassing van bestaande wetgeving en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 

Tijdens de volgende Stuurgroep-meeting gaan we dieper ingaan op hoe we deze missie gaan realiseren. 

>> Wens je deel te nemen aan de Stuurgroep? Meld je hier aan

Met dank aan de input van de leden van de Stuurgroep: Ellen Boone, Lieselot De Smet, Maarten Kesteloot (Influo), Sven Naudts, Tom Peters (Mediaforta), Mathieu Santy (Mastr), Isha Upadhyaya (Sirius Legal), Heidi Vandenbussche (Mermade),Clo Willaerts, Kel Wouters (SoBuzzy)

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten