FeWeb gematigd positief over Content Creators Protocol van VRM

FeWeb gematigd positief over Content Creators Protocol van VRM

14 december 2021

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) lanceerde haar Content Creators Protocol, de regels waaraan influencers en content creators moeten voldoen bij het posten van video's. "De wetgeving en het Protocol hebben als doel de transparantie te stimuleren zodat het voor de consument onmiddellijk duidelijk is wanneer een post reclame bevat. Dat komt eveneens de authenticiteit van de influencer als de herkenbaarheid van het merk ten goede," aldus FeWeb. Daarom vindt FeWeb het jammer dat de VRM en de FOD Economie niet hetzelfde label naar voor schuiven. FeWeb roept de overheidsinstanties op om samen hetzelfde label te kiezen en zo éénduidig naar de consument én de content creator te communiceren. 

Het Content Creators Protocol kort samengevat

Sinds mei 2021 is de VRM bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de regels voor video via socialmediaplatformen. De EU-Richtlijn Audiovisuele Diensten zorgde er immers voor dat het Vlaamse Mediadecreet aangepast moest worden. De VRM vertaalt deze nieuwe regels nu in een Content Creators Protocol. FeWeb en het Communicatiecentrum voerden overleg over deze regels opdat deze in lijn zouden liggen met de federale wetgeving en de sectorrichtlijnen. 

Het Protocol omvat 3 domeinen: regels over commerciële communicatie, over reclame naar kinderen en over haatspraak. 

  • commerciële communicatie: vanaf het moment dat je een voordeel van een merk ontvangt en je dit merk visueel of auditief vermeldt in je video, dan moet je het label 'advertentie' plaatsen, de partner taggen en binnen het platform aanduiden dat het om een commerciële samenwerking gaat. Een flowchart helpt je om te beslissen wat je wanneer moet plaatsen. Hoe je dit in de praktijk kan doen, wordt meegegeven in enkele voorbeelden per platform.
    correcte_aanduiding_ccp
    Als je een affiliate link plaatst, moet je bovenop deze regels ook het volgende vermelden: “*Als je via deze link iets koopt, krijg ik daar commissie op.” 
  • reclame voor kinderen: commerciële communicatie naar jongeren moet voor hen duidelijk herkenbaar zijn. Productplaatsing in video's naar kinderen onder de 12 jaar is verboden, net zoals de vermelding van logo's van een sponsor. Wanneer de inhoud niet geschikt is voor minderjarigen gelden er extra regels.
  • verbod op haatspraak en geweld: een video mag niet aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen of een lid van een groep. De toegang tot je video's mag niet gebeuren op basis van enige vorm van discriminiatie ten opzichte van een ideologische of filosofische strekking.

>> naar het Content Creators Protocol
>> de regels in ene handige hand-out

Tegenstrijdige wetgeving of interpretatie?

Reclame moet als dusdanig herkenbaar zijn. Dat lezen we zowel in de federale als de Vlaamse wetgeving. Daar waar de FOD Economie dit vertaalt met het woord "reclame", vraagt de VRM dat het woord "advertentie" of "publiciteit" vermeld wordt. FeWeb en het Communicatiecentrum ijverden er voor dat men hetzelfde label naar voor zou schuiven zodat het voor de consument duidelijk is én zodat content creators, agencies en adverteerders hierover rechtszekerheid zouden hebben.

Voor de VRM kan ook het woord "reclame" (ook al staan enkel de labels "advertentie" en "publiciteit" in het Protocol) maar het is volgens FeWeb een gemiste kans om hetzelfde label naar voor te schuiiven. 

FeWeb gematigd positief

Naast deze onduidelijkheid is FeWeb vooral positief dat de regels per platform als voorbeelden in het Content Creators Protocol opgenomen zijn. Het biedt de influencer en content creator een goed beeld van hoe je transparant kan communiceren zonder dit echter als vaste regels te beschouwen. 

"De wetgeving en het Protocol hebben als doel de transparantie te stimuleren zodat het voor de consument onmiddellijk duidelijk is wanneer een post reclame bevat. Dat komt eveneens de authenticiteit van de influencer als de herkenbaarheid van het merk ten goede," aldus Patrick Marck van FeWeb.

FeWeb roept de overheidsinstanties op om samen hetzelfde label te kiezen en zo éénduidig naar de consument én de content creator te communiceren. 

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten