Digital first ledenorganisatie 3.0

Dropsolid | Digital Experience Company avatar
18/05/2020 09:45 in Digital Champs Cases

Digital first ledenorganisatie 3.0

De Landelijke Rijverenigingen vzw kampte met enkele klassieke businessvraagstukken die wel meer ledenverenigingen tegenkomen op hun pad naar digitalisering:

  • Ledenwerving en retentie
    Om het even welke ledenvereniging leeft bij gratie van haar achterban. De LRV is een typische koepelorganisatie die in nauw contact staat met lokale verenigingen en die hen ondersteunt bij hun dagelijkse werking en evenementen. Op individueel niveau is er daarentegen minder rechtstreeks ledencontact. De zichtbare meerwaarde en relevantie van de LRV bij ruiters is dus beperkt. Dat leidde tot een verhoogde uitval van (voornamelijk jonge) leden. Een verhoging van de zogeheten member lifetime value - de ledenvariant van CLV - drong zich op.

  • Kostenbeheersing
    Doorgedreven automatisering zorgt voor vlottere administratie. Dat had ook de LRV goed begrepen. De praktische uitwerking zat echter ingewikkelder in elkaar: de vereniging wou digitale kansen grijpen op een kostenefficiënte manier voor meerwaarde op lange termijn.

Een agile aanpak voor duurzaam resultaat in de praktijk

Het team van de LRV ging in dialoog via strategische workshops met de digitale strategen van Dropsolid om een langetermijnstrategie uit te stippelen. 

Vier thema’s stonden centraal:

  • Automatisering. Die zorgt voor optimalisering van overheadkosten en stroomlijnt de gebruikerservaring voor leden.
  • Personalisering. Een aangepaste, individuele ervaring leidt tot meer tevredenheid en een hogere member lifetime value.
  • Community-building. Virtueel versterken van het groepsgevoel verbetert de ledenretentie.
  • Digitale aanwezigheid. Verschillende online kanalen bedienen een specifieke doelgroep.

Via een gefaseerde, agile aanpak van die prioriteiten kon het budget gespreid worden in de tijd en werden oplossingen die het meeste konden opleveren, eerst geïmplementeerd. Dat uit zich in doorheen het hele traject in een optimale Return on Experience of ROX.

Het agile traject zorgde voor de onmiddellijke uitvoering van enkele belangrijke stappen. De website op basis van het Dropsolid Platform stond een aantal weken na afronding van de strategische workshops al live.

De LRV kon ook aan de slag op overkoepelend businessniveau om op langere termijn extra campagnes uit te werken voor directe meerwaarde. Campagnes rond gamification, datacentralisatie en community building vormen daarbij volgende stappen. Het achterliggende Drupalplatform biedt tenslotte het perfecte technische fundament dat eenvoudig meegroeit met de organisatie.

De case in detail: https://dropsolid.com/nl/cases/digital-first-ledenorganisatie-30

De klant: https://lrv.be/

Het agency: https://dropsolid.com/nl/

0 reacties

Terug naar Digital Champs Cases
Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten