Opgefriste website voor Vice Verda

Frederic Desauw avatar
14/06/2023 09:29 in Digital Champs Cases

Opgefriste website voor Vice Verda

De website van Vice Verda was aan een opfrissing toe. Eerst en vooral werd er gekeken om de website beter leesbaar te maken. De fontgrootte van het hoofdmenu, titels en tekst werd een stuk vergroot. Bepaalde iconen werden veel kleiner gemaakt op mobiel om de hoofdinhoud (tekst) sneller te laten beginnen. Ook de teksten werden hier en daar wat opgefrist en toegevoegd om de bezoeker een aangename en informatieve leesinhoud voor te schotelen.

Vice Verda is al langer dan 15 jaar actief en zet in op zorgvuldig voorbereide en vakkundig gerealiseerde groendaken, groengevels en daktuinen.

Le site Web de Vice Verda devait être rafraîchi. Avant tout, nous avons cherché à rendre le site plus lisible. La taille de la police du menu principal, des titres et du texte a été considérablement augmentée. Certaines icônes ont été rendues beaucoup plus petites sur mobile pour permettre au contenu principal (texte) de démarrer plus rapidement. Les textes ont également été rafraîchis et ajoutés afin de présenter au visiteur un contenu de lecture agréable et informatif.

Vice Verda est actif depuis plus de 15 ans dans l’aménagement d’espaces verts du type toitures végétalisées, soigneusement conçus et réalisés de manière professionnelle. 

>> Studio Wolf

0 reacties

Terug naar zoekresultaten
Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten