Korazon & WVI: Webplatform voor registratie en verwerking van thermoscans

Korazon BV avatar
05/04/2022 13:50 in Digital Champs Cases

Korazon & WVI: Webplatform voor registratie en verwerking van thermoscans

Het project

Het webplatform automatiseert de registratie van thermoscans uitgevoerd door een speciaal uitgeruste wagen. De verdere opvolging van de dossiers verloopt digitaal via het platform.

 WVI

WVI is de West-Vlaamse Intercommunale en verenigt 54 gemeenten. De focus ligt op het realiseren van klimaatbestendige ruimte. De dienstverlening richt zich tot burgers, ondernemers en besturen en ligt op het vlak van klimaat, energie, wonen, ondernemen, mobiliteit, natuur en milieu.

 Succesfactoren

  • automatische registratie van beelden
  • plaatsbepaling d.m.v. geolocatie
  • koppeling aan ArcGIS databank en Google Streetview
  • workflow voor dossierbeheer
  • automatische opmaak van rapport

De webapplicatie is alleen toegankelijk voor de medewerkers van WVI.

Automatische registratie zonder zorgen.

Een thermoscan of warmtebeeld geeft aan waar er te veel warmte uit een woning verloren gaat. Dat is dan ook een aandachtspunt om bijkomende isolatie aan te brengen. Zo kan de woning gezonder, warmer, aangenamer gemaakt worden.

Op een warmtebeeld kunnen heel wat zaken worden opgespoord, zoals ontbrekende isolatie, koudebruggen, gaten en spleten, lekken, bouwgebreken,... De WVI maakt voor participerende gemeenten voor 80 Gb aan warmtescans per nachtelijke rit.. Daar voor gebruiken ze een speciaal uitgeruste wagen. Al deze scans worden in de cloud gezet. Via track&trace en geolocatie worden de genomen beelden automatisch gelinkt aan de betreffende woning en op de juiste plaats opgeslagen.

Advies op maat van de klant

Een speciaal daarvoor opgeleide expert analyseert vervolgens de warmtebeelden en geeft advies aan de burger. Hij ziet op deze foto’s immers meer dan een leek. Zo zijn bepaalde materialen, zoals aluminium, meer geleidend dan andere. Daar moet rekening mee worden gehouden.

Een thermoloket kan per gemeente worden ingericht om mensen te begeleiden om verbeteringen aan te brengen aan hun woning. Er wordt een audit gedaan van de woning en er wordt een uitgebreid rapport meegegeven. De burger krijgt een advies op maat van zijn woning ondersteund door de thermoscans.

Workflow en beheer van dossiers

De experten analyseren en beheren hun warmtebeelden in een web toepassing die daarvoor werd ontworpen door Korazon. Uit een lijst met woningen kunnen ze doorklikken naar één enkel dossier, of een nieuw dossier bijmaken.

Na het invullen van de adresgegevens en wat info over de woning, komen ze op een ArcGIS toepassing waar ze de woning kunnen aanduiden en de plaatsen zien waar thermoscans werden gemaakt. Na het aanduiden van een foto wordt het warmtebeeld (of meerdere) getoond in het woningdossier. Er kunnen eveneens foto’s uit Google Street View worden toegevoegd, ter verduidelijking.

Automatisering van de opmaak van rapporten

De expert van WVI bekijkt samen met de eigenaar van de woning de verschillende aandachtspunten van de woning. Via een wizard worden verschillende stappen doorlopen, geëvalueerd en wordt er commentaar geplaatst. Zaken die aan bod komen zijn: verwarming, gevel, openingen zoals ramen, deuren, poorten , brievenbus,…, muren, dak, energiebronnen, … Het is eveneens mogelijk om voor elk van deze commentaren een marker op de foto te plaatsen. Het rapport wordt automatisch opgemaakt en digitaal ter beschikking gesteld.

Meer over Korazon

Meer referenties van Korazon

0 réactions

Back to search results
Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Fermer