À propos de l’événement Cyber Security voor digitale pro's

Cyber Security voor digitale pro's

Elke onderneming heeft de laatste jaren werk gemaakt van de digitalisering van haar activiteiten. De meerwaarde van die digitalisering voor de bedrijfsvoering wordt steeds duidelijker. Dat corona het laatste jaar een exponentiële boost heeft gegeven aan het digitaal ondernemen, is inmiddels een open deur intrappen.

Maar die digitale opportuniteiten brengen digitale risico’s met zich mee. Statistieken en dagelijkse nieuwsberichten tonen aan dat ook de criminele sector de digitale ommezwaai heeft gemaakt. Dat is logisch aangezien het om een zeer lucratieve business gaat: de winsten zijn hoog, de pakkans is klein en de slachtoffers zijn zeer kwetsbaar omdat zij geen tot onvoldoende aandacht hebben voor hun cyberveiligheid.

Digitale veiligheid dient hoog op de agenda te staan bij elke onderneming die niet het slachtoffer wenst te worden van een cyberaanval. De impact is immers niet klein: de activiteiten liggen voor een tijd stil, personeel is technisch werkloos, de reputatie krijgt een deuk bij klanten en leveranciers (om maar te zwijgen van de juridische verantwoordelijkheden-, etc. 

Bovendien wordt van een onderneming steeds meer verwacht dat zij haar digitale zorgplicht nakomt. Dit komt zeer duidelijk naar voor in het sanctioneringsbeleid van de verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten.

Zowat 25% van de opgelegde sancties onder de GDPR worden opgelegd door ontoereikende technische & organisatorische maatregelen en datalekken. 

Bij het nemen van die maatregelen gaat de aandacht snel naar de technische beveiliging. Ten onrechte, aangezien de praktijk leert dat meestal de menselijke factor oorzaak is van de miserie. Met o.a. de juiste juridische technieken, afspraken en beleidslijnen kan je je onderneming al een pak weerbaarder maken tegen cyberincidenten.

Wat mag je verwachten?

In deze halfdaagse opleiding mag je het volgende verwachten:

  • je krijgt een overzicht van de laatste evoluties van de verschillende cyberbedreigingen
  • we brengen de verschillende beleidsinitiatieven op internationaal, Europees en nationaal vlak in kaart met verwijzingen naar handige richtlijnen en DIY-toolkits
  • je krijgt een pragmatisch overzicht van alle bestaande en toekomstige wetgevende initiatieven met een praktische relevantie voor je eigen cyberveiligheid.
  • je krijgt een reeks tips voor het reviewen van je overeenkomsten met je leveranciers, partners, klanten en andere externen waar je onderneming mee in contact komt.
  • we bespreken de juridische technieken om intern een doortastend cyberveiligheidsbeleid te voeren
  • we lichten een aantal juridische aspecten van technische maatregelen die je zou kunnen nemen om je cyberrisico’s zoveel mogelijk te beperken
  • stappenplan en actiepunten bij een data breach

Voor wie?

  • Developers van digitale projecten en verantwoordelijken voor digitale veiligheid.
  • Elke bedrijfsleider die verantwoordelijk is voor zowel de interne werking als de relaties met klanten en dienstenleveranciers.  

Over de docent

Deze interactieve opleiding wordt gegeven door:

Bart Van den Brande

Bart van den brande.jpgBart Van den Brande is lid van de Nederlandstalige Orde van advocaten aan de Balie van Brussel sinds 2001. Bart heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in media- en reclamerecht, marktpraktijken en consumentenbescherming, intellectueel eigendomsrecht, internet en e-commerce, privacy- en databescherming, IT, software ontwikkeling en de kansspelenwetgeving. Bart werd sedert 2013 jaarlijks omwille van zijn expertise in media en entertainment recht door het internationale vaktijdschrift Global Law Experts als enige Belgische advocaat aangeduid als aanbevolen specialist in media & entertainment law.

Roeland Lembrechts

Roeland-Lembrechts.jpgRoeland heeft een bijzondere interesse in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht binnen de digitale eengemaakte markt. Sinds 2017 is hij gecertifieerd DPO. Momenteel zetelt Roeland in de Commissie IT van de Orde van Vlaamse Balies. Roeland heeft een uitgesproken interesse voor de juridische invalshoeken in het kader van cyberveiligheid.

Deelnemen

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen om de kwaliteit en de interactiviteit van de opleiding te waarborgen. Ontvangst vanaf 8u50, we starten stipt om 9u00.

Korting tot 30%

Is je bedrijf nog geen lid van FeWeb, dan is dit het moment! Zo verdien je meteen je lidgeld geheel of gedeeltelijk terug.

Daarnaast kan je beroep doen op de KMO-Portefeuille (als je bedrijf in Vlaanderen ligt) en vorder je 30% van de opleidingskost terug.
> FeWeb-lid: 250€ wordt 175€ met de KMO-Portefeuille
> FeWeb-fan: 375€ wordt 262,5€ met de KMO-Portefeuille
> Non-Member: 500€ wordt 350€ met de KMO-Portefeuille

Check ook de opleidingspremie van Cevora (als je bedrijf onder PC200 valt).

Deze opleiding is een samenwerking van FeWeb en 2Mpact. (2Mpact beschikt over de KMO-portefeuille-erkenning (nr. DV.O207084) voor het organiseren van opleidingen van organisaties).

S'inscrire

La période d'inscription est terminée.

Prix

Word gratis FeWeb Fan of word FeWeb Member

Opleidingspremies

Mediarte / PC 227

FeWeb vertegenwoordigt de digitale sector in het paritair comité voor de audiovisuele media (PC 227 met als opleidingsfonds Mediarte). Alle bedrijven aangesloten bij dit PC genieten van de FeWeb Fan deelnameprijs

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Fermer