Analyse: hoe schatten de digitale bedrijfsleiders de komende maanden in?

Analyse: hoe schatten de digitale bedrijfsleiders de komende maanden in?

12 augustus 2020

Al bij al zien de digitale bedrijfsleiders de toekomst positief in. De meerderheid van de bedrijven verwacht geen medewerkers te moeten ontslagen. 2 op de 5 bedrijfsleiders voeren geen kostenbesparingen door en verwachten geen omzetverlies in 2020. Bijna 80% van de bedrijfsleiders bereidt zich voor op een eerste relance van de economie ten laatste in september 2020. Toch verwachten 59% van de bedrijfsleiders wel een omzetdaling in 2020.

Dat blijkt uit de analyse van de FeWeb Corona Impact Barometer, een periodieke survey bij digitale agencies, freelancers en andere dienstenleveranciers om de impact van de coronacrisis te meten. In totaal namen 442 bedrijfsleiders aan de 9 onderzoeken deel, gemiddeld 50 bedrijfleiders per onderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd met de steun van Sitemanager.

Vanuit de gesprekken die FeWeb voerde met digitale bedrijfsleiders (agencies, freelancers, digital services) in de FeWeb Experience Labs "Digital Agencies" en de FeWeb Corona Webinars, werden de vragenlijsten verder uitgebouwd en de resultaten gekaderd. Zo biedt FeWeb een benchmark voor de evolutie op het vlak van verkoop & omzet, de bedrijfsvoering en kijken we ook vooruit via forecasts.

In dit artikel gaan we dieper in op hoe bedrijfsleiders de komende maanden inschatten. Hiervoor onderzochten we het personeelsbeleid, mogelijke kostenbesparingen, de omzetprognose voor 2020 en de tijdsinschatting naar een eerste relance. 

Geen ontslagen bij 3 op de 5 bedrijven

Einde juni verklaarde 59% van de bedrijfsleiders geen ontslagen door te voeren. Bij 21% van de bedrijven zoekt men zelfs naar nieuwe medewerkers. Toch vallen er ook ontslagen in onze sector: bij 1 op de 3 bedrijven gaat het om een lichte daling van het aantal personeelsleden.  

Externe events en opleidingen onder druk

Bij een crisis van dit formaat wordt er gekeken naar mogelijke kostenbesparingen, al verklaart 41% van de beddrijfsleiders geen echte besparingen door te voeren. Ondernemers die wel kosten besparen, willen dit voornamelijk doen op externe congressen, externe opleidingen, restaurantkosten en bedrijfsruimte. Uit de gesprekken met ondernemers blijkt dat het thuiswerk ook op langere termijn zal blijven en de noodzaak voor kantoorruimte kleiner wordt. Door de toenemende belastingdruk in combinatie met de coronacrisis staan ook de bedrijfswagens onder druk.

Jaaromzet daalt voor merendeel van de bedrijven

Naarmate de coronacrisis vordert, schatten de bedrijfsleiders de economische impact minder negatief in. Einde maart denkt 9% van de bedrijfsleiders geen verlies te maken tegenover 41% einde juni.  1 op 3 bedrijven voorzien een maximaal omzetverlies van 25% voor het jaar 2020. Digitale bedrijven met een focus op de hardst geraarkte sectoren zoals bijvoorbeeld cultuur en events zien hun jaaromzet met meer dan 50% dalen. 

Optimistische bedrijfsleiders in de digitale sector

De meerderheid van de bedrijfsleiders hoopt op een eerste relance in 2020, slechts 1 op de 5 bedrijfsleiders kijkt meteen naar 2021. De volgende FeWeb Corona Impact Barometer zal uitmaken wie gelijk krijgt.

Lees ook:

Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten