Analyse: welke maatregelen nemen digitale bedrijven tijdens de coronacrisis?

Analyse: welke maatregelen nemen digitale bedrijven tijdens de coronacrisis?

11 augustus 2020

Thuiswerk blijft de norm, maar kantoorwerk kan op vrijwillige basis bij de meeste digitale bedrijven. De coronacrisis leidde tot nog toe niet tot een ontslaggolf in onze sector, maar 6 op de 10 bedrijven paste wel het systeem van tijdelijke werkloosheid toe. 1 op de 2 bedrijven verminderde de toepassing er van in de post-lockdownperiode. 1 op de 4 bedrijven die tijdelijke werkloosheid invoerde, compenseert het inkomensverlies voor de werknemer.

Dat blijkt uit de analyse van de FeWeb Corona Impact Barometer, een periodieke survey bij digitale agencies, freelancers en andere dienstenleveranciers om de impact van de coronacrisis te meten. In totaal namen 442 bedrijfsleiders aan de 9 onderzoeken deel, gemiddeld 50 bedrijfleiders per onderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd met de steun van Sitemanager.

Vanuit de gesprekken die FeWeb voerde met digitale bedrijfsleiders (agencies, freelancers, digital services) in de FeWeb Experience Labs "Digital Agencies" en de FeWeb Corona Webinars, werden de vragenlijsten verder uitgebouwd en de resultaten gekaderd. Zo biedt FeWeb een benchmark voor de evolutie op het vlak van verkoop & omzet, de bedrijfsvoering en kijken we ook vooruit via forecasts.

In dit artikel gaan we dieper in op de impact op de bedrijfsvoering. Hiervoor onderzochten we het respecteren van de betaaltermijnen van facturen, het toepassen van het systeem van tijdelijke werkloosheid alsook de aangepaste organisatie van het bedrijf.

Geen sterke stijging in debiteuren 

Bij gemiddeld 1 op 5 ondernemingen werden helemaal geen laattijdige betalingen van facturen vastgesteld. Algemeen bleef het percentage van laattijdig betaalde facturen schommelen rond de 73%. Vooral in de eerste week van de lockdown was er een verhoogde vraag van klanten voor uitstel van betaling om in mei-juni op 7% van de klanten te stagneren.

Maar ook digitale bedrijven trachten de uitgaven uit te stellen. Gemiddeld 12% van de digitale dienstverleners vroeg uitstel van betaling aan hun suppliers.

De onzekerheid over de intensiteit en de duur van deze crisis maakt dat bedrijven hun uitgaven waar mogelijk uitstellen. Toch waarschuwde FeWeb voor de negatieve spiraal die een dergelijke strategie met zich meebrengt en riep FeWeb zowel klanten als leveranciers op om betalingen tijdig uit te voeren.  

6 op de 10 digitale bedrijven past tijdelijke werkloosheid toe

4 op de 10 bedrijven is vastbesloten om geen tijdelijke werkloosheid toe te passen, terwijl 16% van de bedrijfsleiders van bij de start van de crisis het systeem van tijdelijke werkloosheid toepaste. 1 op 2 bedrijven overwoog tijdelijke werkloosheid en pastte het uiteindelijk naar het einde van de lockdown ook toe.

Uit gesprekken met bedrijfsleiders gaat het hoofdzakelijk over een gedeeltelijke toepassing van tijdelijke werkloosheid. Omdat het niet duidelijk was hoe lang de lockdown zou duren en welke impact de crisis zou hebben op de sales, werd getracht om de doorlooptijd van projecten te spreiden. Door de nabijheid van de start van de zomervakantie - die traditioneel iets kalmer is wat sales betreft - plande men deze periode tot begin september. 

De aantrek van e-commerce en het versneld realiseren van specifieke projecten zorgde voor sommige bedrijven voor extra werk. Dit verklaart waarom een gedeelte van de sector helemaal geen tijdelijke werkloosheid toepaste en zelfs personeel recruteerde.

Minder tijdelijke werkloosheid na de lockdown

Van de bedrijven die tijdelijke werkloosheid invoerden, zien we dat 1 op de 2 dit systeem terugschroeft of beëindigt in de loop van mei en juni. 1 op de 3 bedrijven behouden het systeem op hetzelfde niveau als voordien terwijl toch 17% naar een verhoging gaat met juli-augustus in het vooruitzicht.

1 op 4 bedrijven compenseert het inkomensverlies van haar werknemers

Het toepassen van tijdelijke werkloosheid zorgt voor de werknemer voor een inkomenverlies van om en bij de 30%. Door de gedeeltelijke toepassing ervan en door de maatregelen van de overheid spreken we in de realiteit over een kleiner percentage. Ongeveer 1 op de 4 bedrijven compenseert geheel of gedeeltelijk dit inkomensverlies. Het merendeel onmiddellijk, maar sommige bedrijven opteerden om dit op het jaareinde te plannen wanneer er meer zicht is op de impact van de coronacrisis.

Vervroegd verlof vragen blijkt niet populair

Bij de start van de lockdown werden in vele gevallen het geplande verlof in april-mei geannuleerd door de werknemer. De vrees bij vele bedrijfsleiders was dat bij het mogelijk aantrekken van de business in het najaar er onvoldoende werknemers zouden zijn. In die context vroegen uiteindelijk 1 op de 5 bedrijfsleiders aan hun personeel om vroeger verlof te nemen. Het merendeel van de bedrijfsleiders is echter niet van plan om dit te vragen.

Geen ontslaggolf in de digitale sector

Bij 2 op de 3 bedrijven leidde de coronacrisis nog niet tot ontslagen einde mei. Bij 16% van de bedrijven wel, maar dit werd gedeeltelijk gecompenseerd met de aanwervingen door andere bedrijven. De lockdownperiode en het bijhorende thuiswerk zorgde er ook voor dat de bedrijfsleider een duidelijker beeld kreeg over de individuele prestaties en attitude. 

Thuiswerk blijft de norm, kantoorwerk op vrijwillige basis

Na de lockdown periode kon het personeel op vrijwillige basis hun thuiswerk inruilen voor het kantoor. 1 op de 4 bedrijven blijft echter vasthouden aan 100% thuiswerk. Fysieke interne en klantenmeetings gaan stilaan terug van start, maar voor fysieke deelname aan seminars en opleidingen is het voor het merendeel nog te vroeg. 

Onzekerheid is de grootste zorg

De reactie van de klanten en hoe nieuwe projecten aantrekken blijken de belangrijkste zorgen voor de bedrijfsleider in de post-lockdownperiode. Daarnaast focust men op de bedrijfscommunicatie om opportuniteiten uit de crisis te halen. 

Lees ook:

Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten