Eindelijk: FeWeb in Paritair Comité 227

Eindelijk: FeWeb in Paritair Comité 227

25 juni 2017

De kandidatuur van FeWeb als vertegenwoordiger van de digitale sector in het Paritair Comité 227 is officieel goedgekeurd. Minister Peeters zette zijn handtekening onder het KB dat de mandaten van de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers verdeelt.

De kandidatuur van FeWeb als vertegenwoordiger van de digitale sector in het Paritair Comité 227 is officieel goedgekeurd. Minister Peeters zette zijn handtekening onder het KB dat de mandaten van de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers verdeelt.

"Deze vertegenwoordiging is een belangrijke mijlpaal voor onze sector," aldus Patrick Marck, directeur van FeWeb. "Niet alleen kan FeWeb nu de dialoog aangaan met de sociale partners over flexibiliteit, loonschalen en andere hete hangijzers, maar kunnen we ook het opleidingsfonds van het paritair comité invulling geven." 

Elk webbedrijf betaalt immers maandelijks werkgeversbijdragen die gedeeltelijk gebruikt worden om opleidingen voor de werknemers te organiseren. Tot nog toe zijn deze opleidingen gericht op de media-sector, vooral omdat de digitale sector niet vertegenwoordigd was in het paritair comité.  

De groep van internetbedrijven groeit sterk in dit paritair comité voor de audiovisuele sector, wat de vertegenwoordiging van FeWeb rechtvaardigt. Heel wat internetbedrijven zitten echter nog in grootste paritair comité: PC 200 van de bedienden. De arbeidsvoorwaarden zijn niet zo verschillend, maar gezien de verscheidenheid en het grote aantal bedrijven dat onder dit paritair comité valt, is een vertegenwoordiging van de digitale sector niet realistisch. Dit impliceert dat er geen rekening gehouden wordt met de internetbedrijven bij beslissingen over sectorale arbeidsvoorwaarden en dat het gedeelte van de werkgeversbijdragen voor het opleidingsfonds verloren gaat aan niet-relevante opleidingen. 

FeWeb hoopt dat zoveel mogelijk internetbedrijven overstappen van paritair comité 200 naar 227. Samen met ADMB analyseert FeWeb de verschillen op het vlak van de sectorale arbeidsvoorwaarden tussen beide paritaire comité's. Zo kunnen de leden nagaan welke impact een overstap naar PC 227 inhoudt. Op die manier kan FeWeb haar rol als beroepsvereniging op sociaal vlak waarmaken, en dit voor een steeds groter wordende sector. 

Betrokken worden?

FeWeb richt een nieuwe werkgroep op om de sectorale CAO onderhandelingen te coördineren. Contacteer Patrick Marck (FeWeb) om hieraan deel te nemen 

Vragen?

FeWeb wordt in het paritair comité 227 vertegenwoordigd  door Patrick Marck (directeur FeWeb) en Marc Mestdagh (gedelegeerd bestuurder FeWeb). Je kan hen steeds contacteren met je vragen of opmerkingen.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten