Over FeWeb XL: Ecommerce

FeWeb XL: Ecommerce

Het eXperience Lab Ecommerce verenigt e-commerce dienstenleveranciers (agencies en suppliers) die onderling kennis en ervaring wil uitwisselen en samen de uitdagingen van de klanten helpen realiseren.

Het XL Ecommerce focust op deze 3 doelstellingen:

 1. Exchange
  FeWeb faciliteert 5 meetings per jaar met als focus een specifieke topic al dan niet in combinatie met een bedrijfsbezoek. Deze topics brengen onder meer innovatie, nieuwe inzichten en trends aan, waarbij de extra meerwaarde de uitwisseling onder de deelnemers behelst. De lead van elke meeting wordt in functie van het topic toebedeeld aan 1 à 2 deelnemers met FeWeb als facilitator. Zij verzorgen de inhoudelijke aanzet die de uitwisseling van kennis en ervaring faciliteert.

 2. Expertise
  Op vraag van de groep kan een (buitenlandse) expert uitgenodigd worden om een specifiek topic uit te diepen (bv ism ShoppingTomorrow).  

 3. Execute
  Daarnaast werkt het XL Ecommerce aan een gezamenlijk project die de uitdagingen van de klant helpt te realiseren en tegelijk de expertise van de deelnemers valoriseert. Concreet betekent dit dat we samen werken aan een platform op basis van de output van een survey naar de doelgroep. Bij de invulling van dit project wordt de expertise van de deelnemers omgezet in kwalitatieve content en extra opportuniteiten voor lead generation als bijkomend voordeel.

Wat houdt het in?

 • We starten met een gratis verkennende sessie waar je samen met je collega’s het format van dit traject verkent en de doelstellingen en concrete output van je groep bepaalt. Deze sessie staat gepland op 15 oktober op de EcommerceXpo beurs te Kortrijk.
 • Vervolgens start een traject van 4 sessies, startend van november 2019 met als einddoel juni 2020 (data nog samen te bepalen).
 • Pascal Vandenbrande (zaakvoerder van Studio Emma en actief bestuurder van FeWeb) heeft zich geëngageerd om als ambassadeur deze groep te ondersteunen. Patrick Marck, directeur van FeWeb, staat in voor de omkadering die FeWeb biedt.
 • Als er voldoende interesse is zullen verdere afspraken gemaakt worden over het traject zelf (data, locaties,…). Om toe te laten dit professioneel te organiseren zal een bijdrage van 900€ gevraagd worden voor het volledige traject, maar met de KMO-Portefeuille kan je tot 40% van de kost recupereren.

Meer weten? Contacteer Patrick van FeWeb!

Inschrijven voor de kick-off? Dat kan hier!

Inschrijven

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Prijzen

Enkel FeWeb-leden kunnen aan deze eXperience Lab deelnemen.

Contacteer Patrick van FeWeb voor meer info.

© FeWeb 2019
Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten