À propos de l’événement FeWeb XL: Digital Tools

FeWeb XL: Digital Tools

Het eXperience Lab Digital Tools verenigt digitale professionals en ondernemers die SaaS-producten en digital tools ontwikkelen en vermarkten. De doelstelling is kennis en ervaring uitwisselen over de uitdagingen die er zijn bij het uitbouwen van een tool of applicatie. 

Het XL Digital Tools focust op deze 3 doelstellingen:

 1. Exchange
  FeWeb faciliteert 5 meetings per jaar. De deelnemers bepalen zelf de topics die uitgediept worden alsook de uiteindelijke doelstelling/meerwaarde die bereikt moet worden. 

 2. Expertise
  Op vraag van de groep kan een expert uitgenodigd worden om een specifiek topic uit te diepen (bv go-to-market strategie, internationale aanpak,...).  

 3. Execute
  De deelnemers kunnen eveneens samen werken aan een gezamenlijk project die hun uitdagingen helpt te realiseren of die gericht is naar de FeWeb Community. Bijvoorbeeld een webinar, meetup, checklist,... 

Wat houdt het in?

 • We starten met een gratis verkennende sessie waar je samen met je collega’s het format van dit traject verkent en de doelstellingen en concrete output van je groep bepaalt. Deze sessie staat gepland op 24 oktober bij FeWeb in Gent.
 • Vervolgens start een traject van 4à5 sessies, startend in november 2019 tot juni 2020 (data & plaats samen te bepalen).
 • Patrick Marck, directeur van FeWeb, staat in voor de omkadering die FeWeb biedt.
 • Als er voldoende interesse is zullen verdere afspraken gemaakt worden over het traject zelf (data, locaties,…). Om toe te laten dit professioneel te organiseren zal een deelnamebijdrage gevraagd worden voor het volledige traject, maar met de KMO-Portefeuille kan je tot 40% van de kost recupereren.

Meer weten? Contacteer Patrick van FeWeb!

Inschrijven voor de kick-off? Dat kan hier!

S'inscrire

Vous pouvez toujours vous inscrire !

Oui, je veux m'inscrire

Prices

Ticket type Prix
FeWeb Member Gratuit

Enkel FeWeb-leden kunnen aan deze eXperience Lab deelnemen.

Contacteer Patrick van FeWeb voor meer info.

© FeWeb 2019
Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Fermer